11. Binnenhof - Treveszaal

Constitutioneel

Zicht op Treveszaal

Artikel 45 van de Grondwet stelt dat alle ministers samen de ministerraad vormen. In de ministerraad wordt het beleid van de regering besproken en vastgesteld. De ministerraad komt elke vrijdag bijeen in de Trêveszaal. De minister-president zit de vergadering voor. De ministers hebben allemaal een vaste plaats aan de lange tafel. De minister-president zit in het midden, met rechts van hem de vice-minister-president en links de secretaris en een adjunct-secretaris die de beraadslagingen notuleren. De (plaatsvervangend) directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst, die verantwoordelijk is voor de woordvoering over hetgeen in de raad wordt besproken, heeft een eigen tafel in de hoek van de zaal. De naast de Trêveszaal gelegen Statenzaal wordt gebruikt voor officiële ontvangsten.

Artikel 45 Grondwet

1. De ministers vormen te zamen de ministerraad.
 2. De minister-president is voorzitter van de ministerraad.
 3. De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.

Geschiedenis

Het woord trêve  komt uit het Frans en betekent ‘wapenstilstand’. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog hebben hier onderhandelingen plaatsgevonden tussen Nederland en Spanje, die uiteindelijk in 1609 hebben geleid tot het Twaalfjarig Bestand. Vanaf 1588 vergaderden hier de Staten-Generaal, de vergadering van de zeven provinciën. Na de Bataafse tijd vergaderden de (uit één kamer bestaande) Staten-Generaal eveneens in de Trêveszaal. Na invoering van het tweekamerstelsel in 1815 werden hier (tot 1849) de vergaderingen van de Eerste Kamer gehouden. Sinds 1977 worden in de Trêveszaal de vergaderingen van de ministerraad gehouden.

Architectuur

Architect van de Trêveszaal is Daniël Marot. Hij kreeg in 1696 van de Staten-Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden opdracht om op de plaats van twee bestaande kamers een zaal te bouwen waar gezanten op gepaste wijze konden worden ontvangen. De in de Louis XIV-stijl herbouwde Trêveszaal werd in oktober 1697 in gebruik genomen.

In 2002 werden de faciliteiten in de zaal met behoud van de historische uitstraling aangepast aan het moderne gebruik. Een Amsterdams architectenbureau ontwierp een nieuwe vergadertafel en twee kroonluchters. Ook werden de gordijnen en het tapijt vernieuwd.