21. Paleis Noordeinde

Constitutioneel 

Paleis Noordeinde

Hoofdstuk 2 van de Grondwet stelt wie en wat de regering is en doet. Nederland is een monarchie. De koning(in) is dus het staatshoofd. Hoofdstuk 2 van de Grondwet bestaat uit twee paragrafen. De eerste paragraaf regelt wie koning kan worden en hoe dat gebeurt via de regels van de erfopvolging. De tweede paragraaf, de artikelen 42 tot en met 49, stelt wat de regering doet en hoe zij wordt benoemd.

Artikel 32 bepaalt dat een nieuwe koning zo snel mogelijk in een openbare vergadering van de Eerste en Tweede Kamer in Amsterdam moet worden beëdigd en ingehuldigd. In deze vergadering belooft of zweert de koning trouw aan de Grondwet en aan een ‘getrouwe vervulling’ van zijn ambt.

Artikel 32 Grondwet

Nadat de Koning de uitoefening van het koninklijk gezag heeft aangevangen, wordt hij zodra mogelijk beëdigd en ingehuldigd in de hoofdstad Amsterdam in een openbare verenigde vergadering van de Staten-Generaal. Hij zweert of belooft trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van zijn ambt. De wet stelt nadere regels vast.

Geschiedenis

In 1591 werd het paleis aangekocht door de Staten van Holland voor Louise de Coligny, weduwe van Willem van Oranje en moeder van Frederik Hendrik. Sindsdien heeft het vele bewoners gehad, maar vooral logés. Vooral hoge gasten van regeringen logeerden hier.

Vanaf 1813 was het gebouw het winterpaleis van koning Willem I. In 1880 is Koningin Wilhelmina hier geboren. Zij bleef hier na de dood van haar vader samen met haar moeder, Koningin Emma, wonen. Later woonde zij hier ook met haar echtgenoot prins Hendrik. In 1909 is Koningin Juliana hier geboren. Na een grote renovatie in 1976 werd het paleis in 1984 in gebruik genomen als werkpaleis door Koningin Beatrix.

Architectuur

Het paleis is rond 1533 gebouwd als een middeleeuwse hofstede. Daarom wordt het ook wel ‘Het Oude Hof’ genoemd. Pas in de loop der eeuwen is het geworden tot het uitgebreide paleis dat het nu is. In 1640 heeft prins Frederik Hendrik het verbouwd naar het ontwerp van de architecten Jacob van Campen en Pieter Post. In 1814-1817 is het paleis, in opdracht van koning Willem I, verbouwd en uitgebreid. Er werden toen veel gotische elementen toegevoegd aan de oorspronkelijk classicistische stijl. Bij een verbouwing in 1961 zijn deze gotische elementen weer verwijderd. In 1976 is het paleis gerenoveerd.